Analizy statystyczne

Analizy statystyczne odnoszą się do narzędzi oraz technik, które nadają sens danym, pomagając wyciągając ilościowe wnioski, rozwiązania i obrazować dowody. Generalnie rzecz biorąc, stanowi to weryfikację, czyszczenie i modyfikowanie informacji w zamyśle wygenerowania potrzebnych i istotnych wyników, które są poparte naukowym i matematycznym rygorem. Usługę, którą zapewniają przedsiębiorstwa tworzące analizy statystyczne, dotyczą ogólnej analizy danych od niewielkich pakietów danych do przetwarzania obszernych i złożonych katalogów danych, modelowania statystycznego (zwłaszcza w kontekście biznesu), poprzez wykorzystanie i analizę do opisu finalnego, szeregów czasowych, badań symulacyjnych, analizy danych podłużnych, modeli przeżycia i testów randomizacyjnych. Świadczone przez firmy statystyczne usługi analizy statystycznej otworzą prawdziwy potencjał Twoich informacji i ułatwią Tobie i twojej organizacji uskutecznić zalety z tym powiązane!

Analizy statystyczne to też statystyki podsumowujące

Ważny aspekt statystyki opisowej, statystyki podsumowujące są wykorzystywane do zsumowania i sprezentowania największej ilości informacji w najprostszy możliwy sposób. Statystyki podsumowujące dają istotne wnioski z danych, dzięki czemu perfekcyjnie nadają się do demonstracji wyników w jasny i efektywny sposób, czy to w ramach prezentacji, raportu lub plakatu. Rezultaty można przystosować do osobnych potrzeb i pakietu danych.

Badawcze analizy statystyczne

Eksploratorzy z imienia i poszukiwacze z natury. Eksploracyjne analizy statystyczne, zamiast być sprecyzowanym zbiorem narzędzi albo technik, jest filozofią statystyczną mającą na celu użycie całościowego potencjału informacji bez przypisywania ścisłych szablonów lub przyjmowania założeń. Badawcze analizy statystyczne pozwalają, by informacje mówiły same za siebie, a dzięki technikom wizualizacji potrafimy zdefiniować, które modele mogą obowiązywać, jakie relacje mogą w nim istnieć i na które odleglejsze pytania mogą dostarczać odpowiedzi. Badawcze analizy statystyczne umożliwiają, by w idealny sposób zbadać i zrozumieć, to co może być wieloczęściowe i zawikłane.

Formalne analizy statystyczne

Zacząwszy od testowania hipotez po modelowanie predykcyjne, formalne analizy statystyczne są najlepszą odmianą statystyk. Używane w przypadku odpowiedzi na rzeczowe pytania badawcze, analizy te rozpatrują mnóstwo zmiennych i wymagają wnikliwego zrozumienia pytania oraz otoczenia, w którym mają one zastosowanie.

Istotna wzmianka

Najważniejszym aspektem jakiejkolwiek pracy statystycznej jest upewnienie się, że odpowiedź, której się poszukuje, może pozostać rozwiązana za pomocą pytania, które się zadało i uzbieranych informacji! Nie ma nic gorszego aniżeli kolekcjonowanie danych, a następnie uzmysłowienie sobie, że nie odpowiadają one na zapytanie, które chce się odpowiedzieć.

Analizy statystyczne przynoszą Ci problem? Skontaktuj się z specjalistami